U bent hier

Nieuws

Van

Tot

Uitzondering op de regel

Een man is herstellende van een herseninfarct en verwacht maatwerk van de gemeente voor een tijdelijke parkeervergunning. Als dit niet lijkt te lukken, stapt hij naar de ombudsman.

Onverwacht adresonderzoek

Een man klaagt over de gang van zaken bij een onderzoek naar zijn woonsituatie. Hij vindt het onterecht dat hij moet bewijzen dat hij woont op de plek waar hij al bijna 20 jaar woont.

(Niet) aan het lijntje

Een man ervaart overlast van loslopende honden in zijn wijk. Hij krijgt niet het idee dat de gemeente iets doet met zijn meldingen.

Onterechte beplanting

Een man ervaart overlast van het speelveld voor zijn woning. Hij wil graag beplanting, maar dat is volgens de gemeente niet mogelijk.

Aanvraag spoorloos

Een vrouw lijkt niet meer in aanmerking te komen voor de Meerkostenregeling nu de gemeente haar aanvraag kwijt is.

Op waarde schatten duurt te lang

Een vrouw klaagt dat zij geen beslissing heeft gekregen op haar bezwaar tegen de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB).

Vaart eruit

Een man vindt dat er te hard gereden wordt in zijn straat. Hij hoort ondanks een toezegging niets over de resultaten van door de gemeente toegezegde snelheidsmetingen.