U bent hier

Nieuws

Van

Tot

Telefonische afspraak mogelijk

Een man heeft moeite met de manier waarop een rijbewijs verlengd moet worden. Hij dient een klacht in bij de gemeente maar krijgt geen reactie.

Eindelijk gehoor

Een man klaagt dat de gemeente zijn hulpvraag over wateroverlast niet serieus neemt.

Dure parkeerplaats

Een vrouw krijgt geen parkeervergunning omdat ze bij haar woningcorporatie een (veel duurdere) parkeerplaats kan huren.

Ten onrechte bekeurd

Een man klaagt dat hij als gebruiker van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) toch geregeld bekeuringen krijgt.

Whatsapp of sms?

Een vrouw hoort maar niets van de gemeente na haar melding dat ze in het donker en bij slecht weer een ongeval heeft gehad. Ze is vlak bij huis tegen een paaltje gefietst.

Evenwichtige omgangsregeling gewenst

Een vader beklaagt zich over de vooringenomenheid en partijdige houding van twee WIJ-medewerkers inzake een omgangsregeling met zijn dochter. Door de houding van deze medewerkers en de behandeling van zijn klacht, die uiteindelijk niets heeft uitgehaald, heeft de man geen vertrouwen meer in WIJ.
De ombudsman legt de kwestie voor aan WIJ.

Uitvoering anders dan toegezegd

Een familie beklaagt zich er bij de ombudsman over dat de gemeente de speelplaats voor hun woning anders heeft uitgevoerd dan in een bewonersbrief is toegezegd.

Bijstand door rechtshulpverlener

Een rechtshulpverlener klaagt dat de gemeente voorwaarden stelt aan zijn aanwezigheid bij een gesprek van zijn cliënten.

Te formele houding

Een man krijgt alsmaar geen reactie op zijn bezwaarschrift en zijn tweede ingebrekestelling.